Åbo: Klimathållbar stadsplanering i Åbo

Åbo stads Canemure-delprojekt ökar stadsplaneringens klimathållbarhet både med tanke på dämpandet av klimatförändringen och för anpassningen till den. Delprojektets fyra helheter utvecklar stadsplaneringens praxis och riktar sig regionalt till den nya stadsdelen Skanssi samt till de brownfield-områden som utvecklas.

Delprojektets åtgärder är:

  • stöd för energieffektiviteten i offentliga byggnadsprojekt och försök
  • främjande av lokal produktion och/eller lagring av förnybar energi i ett dubbelriktat fjärrvärmenät
  • användningen och utvecklingen av klimathållbara planeringsverktyg för hanteringen av dagvatten samt för att bedöma detalj- och generalplanernas klimatkonsekvenser
  • praktiska försök med hantering av dagvatten, hållbar rörlighet och delningstjänster i Skanssi och inom den industribåge som byggs som tillbyggnad

Energilösningarna i stadsdelen Skanssi baserar sig på ett dubbelriktat närvärmenätverk av ny typ med låg värme. Nätet gör det möjligt för fastigheterna att inte bara köpa utan även producera och sälja lokal förnybar energi till nätet. Åbo stad vill visa exempel på energieffektivitet och ibruktagandet av förnybar energi. Projektet främjar uppkomsten av nya slags energilösningar både inom offentliga och privata projekt. Särskild uppmärksamhet fästs vid energieffektiviteten och hållbarheten i det nya allaktivitetshuset som byggs i Skanssi.

Förberedelserna inför klimatförändringen och minskningen av översvämningsriskerna är en av stadsplaneringens viktigaste uppgifter. Inom den tidigare industribågens utvecklade områden, såsom Österås och Slottsstaden, vill man nu även satsa på att grönskan är en del av närmiljön. Detta är viktigt både för trivseln och för hanteringen av dagvatten. Den grönblåkoefficient som utvecklades i iWater-projektet är mätare då man överväger lösningarnas kvalitet och otillräcklighet. I Canemure-projektet sprids verktyget till systematisk användning inom stadsplaneringen. Samtidigt letar man efter och undersöker nya gröna lösningar för praktiska försök. Dessa genomförs särskilt frögatuutrymmet, fasaderna och innergårdarna, dvs. de utrymmen som är gemensamma för invånarna.

Bedömningen av stadsplaneringens klimatkonsekvenser är en viktig del av prognostiseringen av stadsbyggandets klimathållbarhet. Projektet använder och utvecklar verktyg för att bedöma klimatkonsekvenserna både i generalplanen och i Skanssis detaljplaner. I Skanssi samarbetar man med Meteorologiska institutet inom Canemure-delprojektet.

Tidtabell

  • 2019–2024

Aktuellt

Mer information

  • projektkoordinator Oona Uusitalo, Åbo stad, fornamn.efternamn@abo.fi, tfn +358 40 188 3716
  • trafikservicechef Risto Peltonen, fornamn.efternamn@abo.fi, tfn. +358 40 742 2617
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.38, uppdaterad 30-03-2023 kl. 9.35
  • Skriv ut sidan