Lojo: Klimataspekter på bostadsmässan i Lojo 2021

I Lojos treåriga delprojekt dämpas klimatkonsekvenserna från byggandet, boendet och trafiken i området för bostadsmässan 2021 i Hiidensalmi i Lojo genom att främja åtgärder som förbättrar energieffektiviteten, ökar användningen av förnybar energi och minskar på utsläppen. I projektet sprids bästa praxis som testats i området för att dämpa klimatförändringen med hjälp av den omfattande publicitet bostadsmässan får.

I första skedet i början av 2019 fokuserade projektet på att lyfta fram klimataspekter på planeringsprocessen för bostadsmässans område, till exempel för utarbetandet av byggnadssättsanvisningarna och tomtansökningskriterierna. I andra skedet 2019–2020 uppmuntras byggarna i området och andra lokala aktörer till att beakta klimataspekten i genomförandet av området.

Målet är att man tack vare ett mångsidigt beaktande av klimatkonsekvenserna bygger energieffektiva hus i Hiidensalmi som producerar och utnyttjar förnybar energi och som är beredda på att den elektrifierade trafiken blir vanligare. Målet är dessutom att det i området utvecklas ett fungerande och lättanvändbart system för samanvända gas- och elbilar samt elcyklar som låter familjer som flyttar in i området avstå från åtminstone en av de bilar de äger.

Under det sista skedet av Lojos delprojekt 2021 flyttas tyngdpunkten över till att sprida information goda lösningar som gynnar klimatet från området till en bredare allmänhet. Via bostadsmässan är det möjligt att nå en stor allmänhet som är intresserad av frågor inom byggande och boende, eftersom mässan förväntas få cirka 150 00 besökare. Dessutom får mässan mycket synlighet i medierna både på lokal och nationell nivå.

Tidtabell

  • 11/2018–10/2021

Aktuellt

Mer information

  • projektarbetare Jenna Kotilehto, Lojo stad, tfn +357 44 369 4488, fornamn.efternamn@lohja.fi
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.22, uppdaterad 20-05-2022 kl. 11.02
  • Skriv ut sidan