Villmanstrand: Ett värmelager med ny teknik i fjärrvärmenätet

I projektet monteras ett innovativt värmebatteri med ny teknik i fjärrvärmenätet i Mustolaområdet. I Mustolaområdet finns ett separat fjärrvärmenät där värmen för närvarande ännu produceras på värmekraftverket med naturgas och brännolja.

Målet är att minska utsläppen i värmeproduktionen med den nya värmelagringstekniken. Värmelagret laddas med förmånlig el med låga utsläpp och värmen lagras i ett fasövergångsmaterial. Värme lossas från batteriet till fjärrvärmenätet då elpriset och utsläppskoefficienten är hög, vilket minskar användningen av naturgas och brännolja i fjärrvärmeproduktionen.

Som extra fördelar kan energilagret även användas för att frekvensjustera elnätet, för flexibilitet i efterfrågan och på balanselmarknaden. Energilagret ger därmed möjligheter att öka andelen förnybar, varierande elproduktion i elnätet.

Besparingar och utsläppsminskningar med hjälp av värmelagret

Ibruktagandet av värmebatterier minskar CO2-utsläppen från Mustolas fjärrvärmenät med 300–400 ton CO2-ekv/år. Dessutom förväntas lösningen minska värmeproduktionens kostnader jämfört med den tidigare lösningen. Även underhållskostnaderna är lägre än för en värmepanna.

Tidtabell

Värmelagret har börjat byggas i slutet av 2019 Värmelagret tas i bruk sommaren 2020 och dess verksamhet testas och undersöks under 2020–2024. I testningen undersöks den tekniska funktionen, inverkningen på värmeproduktionens utsläpp och kostnader.

Aktuellt

Mer information

  • miljödirektör Ilkka Räsänen, Villmanstrands stad, tfn +358 400 815 284, fornamn.efternamn@lappeenrata.fi
  • miljökoordinator Petri Kero, Villmanstrands stad, tfn +358 40 6530 508, fornamn.efternamn@lappeenranta.fi
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.14, uppdaterad 03-08-2022 kl. 17.59
  • Skriv ut sidan