Metoder för samordning

Kommunen kan samordna klimatarbetet på flera olika sätt. Samordningsmetoderna är listade från lättast till tyngst.

 

Vad Varför Hur Var
Individuella verksamhetsmodeller väljs ut, ansvaret delas inom kommunen En verksamhetsmodell som är lätt att ta i bruk, delar små resurser, ingen gemensam koordinering Välj verksamhetsmodeller och användare av dessa verksamhetsmodeller inom kommunen. Förståelse av helheten av verksamhetsmodeller, t.ex. i miljöcentralen.  
Integration i befintlig verksamhet, delat ansvar inom kommunen Utnyttjande av befintlig verksamhet

Identifiera formerna för kommunens företagssamarbete och/eller de sätt som kommunen verkar på > där de valda verksamhetsmodellerna integreras som en naturlig del > systematisera görandet till en del av den befintliga verksamheten.

Till exempel klimat som en del av företagarutbildningen som kommunen tillhandahåller, lyft om företagens klimatarbete i kommunens kommunikation eller integrationen av klimatfrågan i det befintliga företagssamarbetsnätverket med utvalda verksamhetsmodeller.

 
Öppet klimatnätverk
kan nås av alla företag utan åtaganden

Ett dynamiskt nätverk med låg tröskel som är öppet för alla, där företag kan delta utan åtaganden eller andra förväntningar.

Fördelen med ett utpekat nätverk är möjligheten att göra det till ett varumärke och göra det känt (mot enskilda verksamhetsmodeller integrerade i kommunens verksamhet) > varumärkesvärde för ett av kommunen samordnat arbete.

Utse en koordinator, välj verksamhetsmodeller, upprätta en handlingsplan. Ansvaret för samordning kan också delas mellan olika organisationer.

Kräver resurser för att göra nätverket känt, underhålla det, organisera evenemang och implementera andra utvalda verksamhetsmodeller.

**Notera. vad är förmågan hos ett nätverk att möta olika företags behov (små vs. stora, verksamma inom olika branscher, i olika stadier av klimatarbetet).

Miljöansvarsnätverket för företag i Mellersta Finland YmpyräKS (på finska)

– Delad samordning

– Egen webbplattform, e-postlista, Fb-grupp

– Uppföljning baseras på en e-postlista, närvaro vid evenemang och kommunikationsaktivitet på FB

– Inga åtagandena

Stängt klimatnätverk
ett av kommunen samordnat nätverk som man ansluter sig till genom att sätta klimatmål/-åtaganden.

Det ligger i kommunens intresse att involvera företag i klimatmålen > nätverk endast för dem som är engagerade i klimatarbete. Varumärkesvärde som erbjuds företag av en stor kommun/viktigt område. *Notera. Vilket intresse har kommunen av att upprätthålla ett slutet nätverk och vad erbjuds företag utanför nätet?

Målgruppen definieras, kriterierna för anslutning fastställs och beslut fattas om mätning och övervakning samt eventuell koppling till kommunens klimatprogram. Man bestämmer koordinationskonfigurationen; kommunen eller en mer omfattande grupp av aktörer.

**Notera.
*Stöd måste ges för anslutning, övervakning och uppdatering av åtaganden för att uppnå jämlikhet.
*Vilken förmåga har ett nätverk att möta behoven hos olika företag (små vs. stora, verksamma i olika branscher, i olika stadier av klimatarbetet) > klimatarbetet materialiserar sig på olika sätt för olika företag

*Nätverkets underhåll kräver resurser; bl.a. verksamhetsplan, möten, anordnande av evenemang, workshops, systematisk kommunikation, mätning av effektivitet.
*Utan systematik, kriterier etc. är verksamheten slapp och risken för grönmålning ökar (särskilt om märken på ansvar beviljas) > dålig bild också av nätverkets koordinator.

Helsingfors klimatpartner

Åbos klimatteam

Lahtis klimatpartnerskap (på finska)

Satakunta (projektdrivet), på finska

Tammerforsregionens klimatpartnerskap (på finska)

Villmanstrands Greenreality -partnerskap för små företag (projektdrivet), på finska

Stängt klimatnätverk
strävande efter att ligga i frontlinjen, betalda och "mer organiserade" klimatnätverk som samordnas av en offentlig aktör
Målet är att skapa nya lösningar för att svara på klimatkrisen. Med kan ansluta pionjärer, t.ex. företag som erbjuder cleantech-/energi-/miljölösningar. Fungerar även som kommunens industripolitiska verktyg. Kräver avsevärda resurser för samordning; ekonomistyrning, samutvecklingsplattform, styrgrupp etc.

Villmanstrands Greenreality Network 500–1 000 €/år, direkt drift av medlemstjänster ca 2 manår och därutöver ca 6 personer inblandade. (på finska)

EnergyVaasa: energiteknikkluster, utvecklar hållbara tekniska lösningar

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 14.32, uppdaterad 27-01-2022 kl. 19.21

  • Skriv ut sidan