Samarbete mellan forskningsinstitut och projektfinansiering

03_Tiedolliset_valmiudet_Headerkuva

Det är möjligt att få offentlig projektfinansiering för projektsamarbete mellan kommuner, företag och forskningsinstitut. Finlands miljöcentral har sammanställt finansieringskällor i en databank:

Samarbete med forsknings- och utbildningssektorn

Projektsamarbete

  • Forsknings- och projektsamarbete med forskningsinstitut, universitet, yrkeshögskolor och yrkesutbildningsinstitut fördjupar informationsberedskapen hos kommuner och företag.
  • Offentlig finansiering finns tillgänglig för forskningsprojekt.

Samarbete med läroanstalter

  • Samarbetet med utbildningssektorn kan innefatta beställning av avhandlingar, kursarbeten, praktik, etc.
  • Samarbete med företag stärker elevernas kompetens i arbetslivet både under studierna och efter examen.

Forskningsinstitut

  • Klimatförändringarna studeras bland annat vid Finlands miljöcentral (Syke), Naturresursinstitutet (Luke), Teknologiska forskningscentralen VTT, Meteorologiska institutet, Metla, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Institutet för hälsa och välfärd THL

Exempel

Joensuu

Ilmastokumppanuuspankki (Klimatpartnerbanken)

sebastian-herrmann-1362156-unsplash_556px

Joensuu har en klimatpartnerbank som ger information om hur man startar eller utvecklar klimatåtgärder i ett företag eller ett samhälle. I banken hittar du tips för att nyskapa hållbar affärsverksamhet, beräkna och minska klimatbördan samt information om nätverksmöjligheter och kommunikationstips. Mer (på finska)

Villmanstrand

Urban Infra Revolution

Urban Infra Revolution (UIR) – Material för återvinningsekonomin och utvecklingen av en ny metod för tillverkning av återvinningsbara och funktionella stadsbyggnadsprodukter delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens initiativ Urban Innovation Action (UIA).

Villmanstrands stad är projektledare. Villmanstrands företagstjänst Wirma har samlat stark kompetens för projektkonsortiets företagsinriktade idé. Förutom Villmanstrands stad och LUT deltar Yrkeshögskolan Saima, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsä Group, Apila Group, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Stora Enso, Totaldesign och Design Reform i projektet. Mer (på finska)

Innovationsgruppen för landsbygden (EIP-grupp)

Kiuerrätyslannoitteiden säilytys_556px

Syftet är att förbättra produktiviteten, effektiviteten och hållbarheten inom jordbruket och annan primärproduktion i samarbete med företag som arbetar med primärproduktion (jordbruk, skogsbruk, förädling av jordbruksprodukter eller bioekonomi) och experter på området. Mer Landsbygdens innovationsgrupp (EIP-grupp) är en ny form av stöd i landsbygdens utvecklingsprogram för Fasta Finland.

Lahtis och Åbo

Yrkeshögskolesamarbete

Kampuskuva 556 px

I Lahtis klimatpartnerarbete har yrkeshögskolestudenter kontaktat företag och gjort till exempel koldioxidutvärderingar som avhandlingar. Projektarbetets ämne är kontinuerligt tillgängligt för studenterna.

I yrkeshögskolan i Åbo, Turun AMK, bedrivs också företagsprojekt i inlärningsmiljön Kiertotalous 2.0, eller Cirkulär ekonomi 2.0. Mer (på finska)

 

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 14.33, uppdaterad 11-04-2023 kl. 12.06
  • Skriv ut sidan