Kommunikation

06_Viestintä_Headerkuva

Genom att kommunicera företagets klimatgärningar och mål kan företaget visa sitt miljöansvar och bygga sin image. Redan att kommunicera mer synligt om aktuella aktiviteter visar att företaget ligger i tiden. Kunder intresserar sig alltmer för företagsansvar och miljöfrågor.

Varför

 • Att komma ut på en bredare front får vanligtvis mer synlighet
 • Man skapar en positiv bild av kommunen tillsammans

Varifrån

 • De uppsatta målen
 • Åtgärder eller minskning av produkters koldioxidavtryck
 • Krav på leverantörer och samarbetsinstanser
 • Deltagande i projekt eller nätverk
 • Företagets certifierade kvalitetssystem eller miljömärken
 • Även problem och utmaningar

Hur

 • Medvetet och konkretiserande. Ofta är praktiska exempel på vidtagna åtgärder och uppnådda effekter av intresse.
 • Konkretisera storleken på utsläppsminskningarna: vad betyder siffrorna i praktiken?

För vem

 • Kunder och kommuninvånare
 • Samarbetspartner
 • Personal
 • Media och allmänheten

På vilka kanaler

 • Nätverkets egna kanaler (webbsida, social media)
 • Kanaler tillhandahållna av kommunen (kommunens webbsida, social media, tryckta publikationer, utomhusreklam)
 • Utnyttja företagens egen kommunikation och marknadsföring
 • Gemensamma kommunikationskampanjer (av projektkaraktär, finansiering kan även sökas utifrån)
 • Nyhetsbrev
 • En gemensam plattform eller forum

Tips

 • Gör ett socialt åtagande för hållbar utveckling (Sitoumus 2050, på finska)

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 14.35, uppdaterad 28-01-2022 kl. 16.31
 • Skriv ut sidan