Uppföljning och effektivitet

05_Seuranta_Headerkuva

Uppföljning bör beaktas redan när man sätter upp mål, eftersom målen påverkar uppföljningens omfattning. Vid fastställande av uppföljningskrav bör även företagens förutsättningar att samla in data beaktas.

Krav kan ställas till exempel utifrån graden av stabilisering av verksamheten, i vilket fall nätverket kan involveras på många sätt och uppföljningen inte blir en oöverstiglig börda. Till exempel kan verksamhetens inledningsfas vara lärande och kamratstöd, med andra ord kan företaget som går med i nätverket berätta med egna ord vad det är för aktiviteter som har genomförts i företagen i förhållande till nätverkets mål.

Mer avancerade uppföljningsmetoder bedömer/beräknar effekten av de genomförda åtgärderna på utsläpp av växthusgaser eller till exempel företagets resultat.

Frågor som ska övervakas kan bland annat vara antalet vidtagna åtgärder och den uppskattade/beräknade effekten på utsläpp eller energiförbrukning, eller en kartläggning av verksamhetens inverkan på företaget (ekonomiska besparingar, mängd avfall, förbrukning av råvaror, etc.).

När du startar verksamheten måste du komma överens om och tänka på

Resurser och arbetsfördelning:

  • Vem ska bevaka och samla in uppgifterna i företagen och vem ska ta hand om ärendet i kommunen.

Uppföljningens nivå:

  • Uppföljningen av verksamheten ska dimensioneras rätt i förhållande till verksamhetens omfattning.

Rapportering:

  • Hur, var och när uppgifterna rapporteras.

Fördelar och utmaningar med uppföljning

Att samla in uppgifter och data kan ofta upplevas som utmanande och mödosamt, men å andra sidan är rapportering det enda sättet att övervaka verksamhetens effektivitet och om den går i rätt riktning.

Fördelar och motivation i uppföljning

  • Insamlingen av uppföljningsdata är viktig för att styra åtgärder.
  • Utnyttjande av resultat i kommunikation och planering av ny verksamhet.
  • Verifiering av framgångsrik verksamhet inom företaget och för potentiella finansiärer av verksamheten.

Potentiella utmaningar

  • Informationens tillgänglighet och dess insamling. Existerar informationen i företaget och har personalen kapacitet att bedöma dess riktighet.
  • Hitta rätt mätvärden för att följa upp målet.
  • Den resurs som krävs för att samla informationen.
Publicerad 26-01-2022 kl. 14.34, uppdaterad 25-01-2022 kl. 15.55
  • Skriv ut sidan