Sätt ett mål

01_Tavoitteen_asettaminen_Headerkuva

Samarbete och nätverkande mellan kommun och företag ska vara målinriktat. Målmedvetenhet säkerställer att det finns riktning och syfte med att göra det, vilket också hjälper till att planera framtida åtgärder. Tydliga och konkreta mål styr också organisationen av uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Samarbetets mål:

  • Att involvera företag i ditt område för att sträva efter koldioxidneutralitet, avsaknad av avfall och resurseffektivitet
  • Att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företag i ditt område
  • Att skapa en konkurrensfördel för företag i ditt område
  • Att förbättra din kommuns image och attraktivitet för företag
  • Att skapa en interaktiv dialog mellan kommun och företag

Målen kan vara relaterade till konkreta utsläppsminskningar eller främjande av samarbete.

Exempel

Joensuu

Climate Joensuu-kuva_556px

Målet för klimatpartnernätverket är att tillsammans främja hållbar företagsverksamhet och ett Joensuu med låga koldioxidutsläpp. En första studie kommer att genomföras för alla inblandade, utifrån vilken mål och åtgärder kommer att fastställas. Mer (på finska)

Åbo

aurinkopaneelit katolla 556 px

Åbo stad bjuder in företag och samhällen från Åbo att delta i klimatarbetet. Åbomodellen bygger på SECAP-principen, där varje företag eller samhälle förbinder sig till en specifik klimatåtgärd som den har definierat. Åtgärden ska genuint minska utsläppen av växthusgaser, antingen direkt eller indirekt.

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 9.33, uppdaterad 28-01-2022 kl. 15.51
  • Skriv ut sidan