Samarbete mellan forskningsinstitut och projektfinansiering

03_Tiedolliset_valmiudet_Headerkuva

Även om kunnandet hos kommuner och företag i regionen är stabilt och det finns utbildade experter i regionen bör verksamhetsmodellen och nätverket vara uppbyggt på ett sådant sätt att det alltid har tillgång till aktuell information. Det skulle vara bra för nätverkets expertis att täcka många olika kompetensområden och att få information från en annan expertorganisation.

Praktiskt byggs samarbetet upp vid olika tillfällen. Centralt för motivation och målmedvetenhet är att deras natur är ändamålsenlig och att de är noggrant planerade.

Projektfinansiering

Det är möjligt att få offentlig projektfinansiering för projektsamarbete mellan kommuner, företag och forskningsinstitut. Finlands miljöcentral har sammanställt finansieringskällor i en databank:

Samarbete med forsknings- och utbildningssektorn

Projektsamarbete

  • Forsknings- och projektsamarbete med forskningsinstitut, universitet, yrkeshögskolor och yrkesutbildningsinstitut fördjupar informationsberedskapen hos kommuner och företag.
  • Offentlig finansiering finns tillgänglig för forskningsprojekt.

Samarbete med läroanstalter

  • Samarbetet med utbildningssektorn kan innefatta beställning av avhandlingar, kursarbeten, praktik, etc.
  • Samarbete med företag stärker elevernas kompetens i arbetslivet både under studierna och efter examen.

Forskningsinstitut

  • Klimatförändringarna studeras bland annat vid Finlands miljöcentral (Syke), Naturresursinstitutet (Luke), Teknologiska forskningscentralen VTT, Meteorologiska institutet, Metla, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Institutet för hälsa och välfärd THL

Exempel
Joensuu

Ilmastokumppanuuspankki (Klimatpartnerbanken)

sebastian-herrmann-1362156-unsplash_556px

Joensuu har en klimatpartnerbank som ger information om hur man startar eller utvecklar klimatåtgärder i ett företag eller ett samhälle. I banken hittar du tips för att nyskapa hållbar affärsverksamhet, beräkna och minska klimatbördan samt information om nätverksmöjligheter och kommunikationstips. Mer (på finska)

 

Villmanstrand

Urban Infra Revolution

Urban Infra Revolution (UIR) – Material för återvinningsekonomin och utvecklingen av en ny metod för tillverkning av återvinningsbara och funktionella stadsbyggnadsprodukter delfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfondens initiativ Urban Innovation Action (UIA).

Villmanstrands stad är projektledare. Villmanstrands företagstjänst Wirma har samlat stark kompetens för projektkonsortiets företagsinriktade idé. Förutom Villmanstrands stad och LUT deltar Yrkeshögskolan Saima, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsä Group, Apila Group, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Stora Enso, Totaldesign och Design Reform i projektet. Mer (på finska)

Lahtis och Åbo

Yrkeshögskolesamarbete

Kampuskuva 556 px

I Lahtis klimatpartnerarbete har yrkeshögskolestudenter kontaktat företag och gjort till exempel koldioxidutvärderingar som avhandlingar. Projektarbetets ämne är kontinuerligt tillgängligt för studenterna.

I yrkeshögskolan i Åbo, Turun AMK, bedrivs också företagsprojekt i inlärningsmiljön Kiertotalous 2.0, eller Cirkulär ekonomi 2.0. Mer (på finska)

 

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 13.05, uppdaterad 11-04-2023 kl. 12.03
  • Skriv ut sidan